Listopad 2014

O konieczności wykonywania przeglądów budowlanych

Artykuły powiązane: dom, budownictwo

O konieczności wykonywania przeglądów budowlanych

Przeglądy budowlane to konieczność dokumentowania kontroli i nadzoru w budynkach i obiektach budowlanych. Wykonywane cyklicznie pozwalają zapobiegać wystąpieniu różnorodnych sytuacji, w których mogłoby być zagrożone życie lub zdrowie ludzi, a także bezpieczeństwo mienia czy środowiska.Przeglądów dokonywać mogą jedynie wykwalifikowani inspektorzy. Sprawdzają oni stopień bezpieczeństwa użytkowania obiektów na czas wyładowań atmosferycznych, długotrwałych opadów deszczu, pożarów, powodzi czy innego rodzaju zjawisk atmosferycznych, stwarzających zagrożenia...

Dodany przez Kamila Winnicka,Kamil Gąsik, Jurek Janicki,Michał Opacki | 2014-11-02