Budownictwo

O konieczności wykonywania przeglądów budowlanych

Artykuły powiązane: budownictwo, dom

O konieczności wykonywania przeglądów budowlanych

(...) Przeglądy budowlane to konieczność dokumentowania kontroli i nadzoru w budynkach i obiektach budowlanych. Wykonywane cyklicznie pozwalają zapobiegać wystąpieniu różnorodnych sytuacji, w których mogłoby być zagrożone życie lub zdrowie ludzi, a także bezpieczeństwo mienia czy środowiska.Przeglądów dokonywać mogą jedynie wykwalifikowani inspektorzy. Sprawdzają oni stopień bezpieczeństwa użytkowania obiektów na czas wyładowań atmosferycznych, długotrwałych opadów deszczu, pożarów, powodzi czy innego rodzaju zjawisk atmosferycznych, stwarzających zagrożenia różnego stopnia.Przeglądy okresowe budynków wykonywane są cyklicznie co rok oraz co pięć lat. Co najmniej raz w roku należy sprawdzać elementy budynku szczególnie narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych. Kontroli poddane być muszą instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz wszelkiego rodzaju instalacje gazowe oraz kominowe, w tym dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Do obowiązków (...)

Dodany przez Kamila Winnicka,Kamil Gąsik, Jurek Janicki,Michał Opacki | 2014-11-02