Więcej na ten temat

 • Prezes zarządu Lux Med: Całkiem darmowe leczenie był nie do utrzymania

  - Problemy służby zdrowia nie znalazły się wśród priorytetów żadnego z rządów - mówi Anna Rulkiewicz.

 • Rynek wtórny na Białymstoku - wróciły ceny sprzed prawie dekady

  Po wzrostach trwających od 2014 roku ceny na rynku wtórnym na Białymstoku znów zaczęły spadać - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego przeanalizowanych przez serwis Homla.pl. Koszt zakupu mieszkania z rynku wtórnego wrócił do poziomu z roku 2009 wynosi nieco ponad 4000 zł/m2. Wszystko wskazuje jednak na to, że o powrocie do rekordowo niskich cen sprzed 2006 roku białostoczanie mogą tylko pomarzyć.

 • Łódzka ustawa antysmogowa dziurawa jak szwajcarski ser

  W województwie łódzki trwają prace nad uchwałą antysmogową. Jej zapisy sugerują jednak, że chodzi na niej przede wszystkim o to, by pokazać, że politycy "coś" robią, a nie o to, by rozwiązać problem. Uważamy, że takie podejście do sprawy był oszukiwaniem ludzi czekających na rozwiązanie palącej kwestii, którą był stan powietrza na województwie, na którym znajduje się pięć z 50 najbardziej zanieczyszczonych pyłem miast Unii Europejskiej.

 • Beneficjenci programu 500 plus muszą zwrócić ponad 717 tys. zł

  Ponad 717 tys. zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych muszą zwrócić beneficjenci programu 500 plus na Wielkopolsce. Główną przyczyną decyzji o zwrocie świadczenia był przekroczenie kryterium dochodowego.

Dodany przez Kamila Winnicka,Kamil Gąsik, Jurek Janicki,Michał Opacki | 2014-11-02

O konieczności wykonywania przeglądów budowlanych

Przeglądy budowlane to konieczność dokumentowania kontroli i nadzoru w budynkach i obiektach budowlanych.

Wykonywane cyklicznie pozwalają zapobiegać wystąpieniu różnorodnych sytuacji, w których mogłoby być zagrożone życie lub zdrowie ludzi, a także bezpieczeństwo mienia czy środowiska.

Przeglądów dokonywać mogą jedynie wykwalifikowani inspektorzy. Sprawdzają oni stopień bezpieczeństwa użytkowania obiektów na czas wyładowań atmosferycznych, długotrwałych opadów deszczu, pożarów, powodzi czy innego rodzaju zjawisk atmosferycznych, stwarzających zagrożenia różnego stopnia.

Przeglądy okresowe budynków wykonywane są cyklicznie co rok oraz co pięć lat. Co najmniej raz w roku należy sprawdzać elementy budynku szczególnie narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych. Kontroli poddane być muszą instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz wszelkiego rodzaju instalacje gazowe oraz kominowe, w tym dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Do obowiązków zarządcy czy właściciela budynku należy również sprawdzenie pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania, a także elementów instalacji kanalizacyjnej. Najlepiej zgłosić się wtedy do specjalistów np. na https://budownictwo.dekra.pl/przeglady-okresowe.html.

Przegląd pięcioletni budynków to nic innego jak przegląd generalny, który najlepiej wykonywać w okresie wiosennym. Kontrolę z powodzeniem można wtedy połączyć z przeglądem rocznym. Wówczas należy sprawdzić stan użytkowania całego budynku. Ponadto przeglądowi podlega stan elewacji (ta utrzymana być musi w dobrym stanie) oraz kontrola stanu harmonii pomiędzy wyglądem obiektu, a otoczeniem naturalnym, w którym nie widać ingerencji ludzkiej ręki.

Kontrola wykonywana raz na 5 lat wymaga także sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej. Wszelkie zabezpieczenia od porażeń, przewody oraz uziemienia, powinny być w stanie idealnym. W przeciwnym razie bowiem stanowią realne zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Zdjęcia naszego reportera

dom
budownictwo